โรงเรียนวัดนิโครธาราม

หมู่ที่ 1 บ้านทับปุด ตำบลทับปุด อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา 82180

กิจกรรมชุมนุมรอบกองไฟ

วันที่ 23-24กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนวัดนิโครธาราม โรงเรียนบ้านในวัง และโรงเรียนวัดราษฎร์อุปถัมภ์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เข้าร่วมกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารี สามัญ ณ ค่ายลูกเสือโรงเรียนวัดนิโครธาราม โดย นายไพฑูรย์ สนธิเมือง รองผอ.สพป.พังงาเป็นประธานในกิจกรรมชุมนุมรอบกองไฟ

บทความล่าสุด