โรงเรียนวัดนิโครธาราม

หมู่ที่ 1 บ้านทับปุด ตำบลทับปุด อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา 82180

พิธีเปิดรอบเสาธงและให้โอวาท

วันที่ 23-24กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนวัดนิโครธาราม โรงเรียนบ้านในวัง และโรงเรียนวัดราษฎร์อุปถัมภ์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เข้าร่วมกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารี สามัญ ณ ค่ายลูกเสือโรงเรียนวัดนิโครธาราม โดยมีนายสิทธิชัย ทองคง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนิโครธาราม เป็นประธานในพิธีจุดธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัย พิธีถวายบังคมพระบรมรูปร.๖ ถวายราชสดุดี พิธีเปิดรอบเสาธงและให้โอวาท

บทความล่าสุด